Foreningen

Vil du også være ven? Betal 100 kr. til konto 0828-0003182614 og send samtidig mail med navn, mailadresse og telefonnummer til novrup@post4.tele.dk.

foto: Emil Andresen

Foreningens navn er ”Kerteminderevyens Venner”.

Foreningens start var et stiftende møde på Tornøes Hotel søndag den 25. marts 2012

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i Kerteminderevyens ve og vel, og personer med særlig betydning for dansk revy kan optages som kontingentfri æresmedlemmer.

Foreningen har til formål at gøre det praktisk og økonomisk muligt at gennemføre en Kerteminderevy med appel til hele landet. Den ønsker samarbejde med erhvervs- og kulturliv på Fyn og ønsker desuden aktivt at involvere sine medlemmer i revyens liv.

foto: Emil Andresen

Bestyrelsen:

Formand

Ellen Reichstein

Næstformand

Svend Novrup  

Sekretær

Inge Laurvig Borch 

Kasserer

Tilknyttet fotograf

Emil Andresen 

Klik og se vedtægterne for Kerteminde Revyens Venner

foto: © Emil Andresen

Kerteminde Revyens Venner – Kontakt på mail: novrup@post4.tele.dk