Afholdte arrangementer

fotos: © Emil Andresen

Kerteminde Revyens Venner – Kontakt på mail: novrup@post4.tele.dk