Foto: © Emil Andresen

Fra Mads Nørby (30. januar 2023) –  mads@kerteminderevyen.dk  – Særtilbud til Kerteminde Revyens gæster

Julehygge i januar med gløgg og æbleskiver

Torsdag den 26. januar 2023 i Samlingsstuen, Andresens gård

Forud for det planlagte julemøde den 15. december 2022 skrev Svend Novrup bl.a. i invitationen:

I har nok alle sammen hørt, at Kerteminderevyen er gået konkurs. Det er der mange årsager til. Først og fremmest et sammenfald af omstændighederne for en revy med et lille tilskuergrundlag, hvis der kommer udsvingninger i publikumsgrundlaget, som det har været tilfældet for alle teatre/revyer i Danmark.

Konkursen betyder ikke, at vi er overfødige. Tværtimod er vi venner til den revy, der måtte være i Kerteminde, og kommer der ingen i 2023, men så kommer der formentlig i 2024 – Kerteminde er alt for attraktiv for en revy, og der kan stilles på mange skruer: Antal skuespillere på scenen, hvor de bor (indkvartering har været en vigtig faktor): etc.

Lad os julehygge med gløgg og æbleskiver og diskutere sagen sammen  med Turismens Venner, som også er ramt. Deres indtægter for at hjælpe med servering er blevet brugt til at betale Marinamusikken med, og de ser jo ud til  at komme til at mangle.

Alle andre, der er interesseret i det fremtidige kulturliv i Kerteminde er også velkomne, så kom så mange som muligt til julehygge og diskussion af revy og kultur i Kerteminde.

Desværre måtte julemødet aflyses – noget gik galt med adgangsforholdene til Samlingsstuen, men arrangementet blev så gennemført den 26. januar.

Det var som sædvanlig vis en hyggelig aften i revyvennernes regi, hvor arrangement og traktementet var gratis, men Svend Novrup kunne også melde ud, at årskontingentet 2023 var gratis, og hvad, vi kunne se frem til i året, var et Novrup interview med skuespilleren Sara Gadborg i den varme stol.

Mads Nørby fortalte i et spændende  foredrag om hele hans tid  med Kerteminderevyen  på godt og ondt – virkelig en anstrengende tid med mange forhindringer. Faktisk en god oplevelse, at høre det fortalt fra hans egen mund. 

Fremtiden blev som anmeldt diskuteret, og stemningen var overraskende positiv for muligheder fremover.

Der blev sunget en del revyviser mellem aftenens punkter, og til sidst var der en quiz om Kerteminderevyen. 

​Kerteminderevyens Venner består af revyelskere og græsrødder, der dels har til formål at sikre en Kerteminderevy hvert år. Derudover arrangerer foreningen hyggelige møder bl.a. med revyens skuespillere og fælles ture til andre danske revyer til en fordelagtig pris.

​Vil du også være ven? Betal 100 kr. til konto 0828-0003182614 og send samtidig mail med navn, mailadresse og telefonnummer til novrup@post4.tele.dk. Du skal være velkommen.

Igen i 2019 var det en stor attraktion for vores medlemmer, at de var inviteret som forsøgskaniner til en for-forpremiere og kunne se, hvor langt arbejdet var kommet fire dage før premieren. Det er fascinerende at se, hvor meget der sker i sidste øjeblik i en revy. Det var især markant i 2016, hvor revyen fra under middel onsdag nåede at blive Danmarks i særklasse bedste om søndagen!

Generalforsamlingen 2022 afholdt med beskeden fremmøde, nok fordi der ikke var nogen underholdning med denne aften.

Et kendt ansigt i Kerteminde er fotograf Emil Andresen. Han er altid med, når der sker noget i byen. 

Kerteminderevyen og Kerteminderevyens Venner nyder godt af hans flotte fotografering, hvilket vi er enormt glade for.

Mange af billederne på denne hjemmeside skyldes ham.

www.fotobiksen.dk

Kerteminde Revyens Venner – Kontakt på mail: novrup@post4.tele.dk – – – – webdesign: lennart@greig.dk